Kalendarz imprez 21

Konkurs plażowy

Przyjdź i zobacz latające łódki w akcji, zbuduj z piasku Dom Hybrydowy i wygraj 1.000PLN!! 

 

W ramach atrakcji podczas zawodów 49er Grand Prix Gdynia, odbędzie się konkurs budowania Domów Hybrydowych z piasku. Konkurs odbędzie się w sobotę 23 lipca w godzinach od 12:00 do 15:00 w miasteczku regatowym zawodów. Mecensaem rozgrywek są Domy Hybrydowe ogólnopolski deweloper. Celem Konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie budowli z piasku, rzeźby lub płaskorzeźby stworzonej na wzór Domu Hybrydowego, którego projekty będą rozstawione w miejscu zawodów. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych. Za pierwsze miejsce Mecenas konkursu przeznaczył nagrodę pieniężną o wartości 1000 pln netto!

Kto z Was czuje artystyczną wenę rzeźbienia z piasku i chciałby wypełnić portfel? ;)

 


Konkurs otwarty na budowle z piasku na gdyńskiej plaży

Pt. „Wybuduj Dom Hybrydowy z piasku”

 

R E G U L A M I N

Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa

w konkursie „Wybuduj Dom Hybrydowy z piasku”, zwanym dalej Konkursem.

1. Organizatorzy

Domy Hybrydowe Sp. Z o.o

2. Termin i miejsce konkursu

23.07.2016 /sobota/ godz. 12.00-15.00 w Miasteczku Regatowym 49'er Grand Prix Gdynia 2016

3. Cel konkursu

Celem Konkursu jest wytypowanie i nagrodzenie budowli z piasku (rzeźba, płaskorzeźba) stworzonej na wzór Domu Hybrydowego, którego projekty będą rozstawione w miejscu konkursu.

4. Uczestnictwo i zgłoszenie

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich chętnych.

Uczestnicy przystępując do turnieju wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na

poczet konkursu.

Do startu w konkursie dopuszczone zostaną drużyny:

- minimum 2 osobowe, w tym jedna osoba pełnoletnia.

- maksimum 4 osobowe, w tym 2 osoby pełnoletnie.

- dokonają zgłoszenia najpóźniej do dnia 23.07.2016 /sobota/ do godziny  10.00

- zgłoszenia można dokonać elektronicznie pod adresem:

marketing@domyhybrydowe.pl lub SMS pod numerem 514 797 514

lub na miejscu realizacji konkursu

-w trakcie trwania konkursu może wziąć uydział maksymalnie 20 grup

a. W zgłoszeniu należy podać nazwę drużyny oraz kapitana zespołu.

b. Listę zawodników (imiona, nazwiska , daty urodzenia, miejsce zamieszkania) należy

dostarczyć w dniu imprezy do biura zawodów.

- weryfikacja drużyn odbędzie się w dniu zawodów /23.07.2016 r./ na pół godziny przed

rozpoczęciem konkursu w  Miasteczku Regatowym w Gdyni

- drużyny wykonują swoje budowle własnym sprzętem w sektorze przygotowanym i wskazanym przez organizatora . Drużyny na wykonanie pracy konkursowej mają 180 minut.

- jeżeli którykolwiek z uczestników zniszczy budowlę przeciwnej drużyny, cała jego drużyna

zostaje automatycznie zdyskwalifikowana z Konkursu.

4. Nagrody

Zwycięska drużyna otrzyma w nagrodę pieniężną w  wysokości 1000 pln.

Pozostały drużyny otrzymają pakiety promocyjne

Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatora

Werdykt Jury jest ostateczny i nie można się od niego odwołać.

5. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo zmian w Regulaminie przed rozpoczęciem Konkursu.

Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu bez podawania przyczyn.

Dodatkowych informacji udziela:

Karina Nelka 514 797 514

 

biznes liga żeglarska Yachting Clinic Yacht Club Sopot